คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือราชการ

หนังสือรับรองการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

หนังสือรับรองการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน, หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือรับรองการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

คำสั่ง สายงานบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2564

  คลิกดูคำสั่งสายงานบริหาร

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง สายงานบริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าประกันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ การชำระค่าใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าประกันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

   

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

  คลิกเพื่ออ่านประกาศงหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2564

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด) วันที่ 30 เมษายน 2564

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด) วันที่ 30 เมษายน 2564

หนังสือด่วนที่สุด รับที่ 894 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือด่วนที่สุด รับที่ 894 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019