คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือราชการ

หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

  คลิกดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การเก็บเงิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ระเบียบการเข้าสนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ ระเบียบการเข้าสนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

คำสั่ง 238/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน) ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 238/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน) ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

คำสั่ง 236/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยาม รักษาความปลอดภัยโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคำสั่ง  

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 236/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยาม รักษาความปลอดภัยโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่ง 229/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

    คลิกเพื่อดูรายละเอียดคำสั่ง  

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 229/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 รอบทั่วไป และ ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดิม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 รอบทั่วไป และ ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเดิม ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน กำหนดการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2563

แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  คลิกอ่านรายละเอียดแนวทางการรับนักเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน