คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือราชการ

ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน Gifted และ English Program

ประกาศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรับสมัครนัก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน, หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน Gifted และ English Program

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนบริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุ่นใจ

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง เชิญชวนบริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุ่นใจ

คำสั่ง 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน” ประจำปีพุทธศักราช 2564

  คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามคำสั่งโรงเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน” ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกาศ เรื่อง  กา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2564

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2564

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 3

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 3

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 5-11 มกราคม 2564

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 5-11 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ปฏิทินรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ปฏิทินรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563