คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือราชการ

เดิน-วิ่ง การกุศล KKW 1719 VIRTUAL RUN 2020

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน เดิน-วิ่ง การกุศล KKW 1719 VIRTUAL RUN 2020

รับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย) โครงการ English Program

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน รับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย) โครงการ English Program

ประกาศ เรื่อง การประกวดภาพปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง การประกวดภาพปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน

คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

  คลิกดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การเก็บเงิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ประกาศ ระเบียบการเข้าสนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ ระเบียบการเข้าสนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

คำสั่ง 238/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน) ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 238/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน) ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ