คลังเก็บหมวดหมู่: หนังสือราชการ

ปฏิทินรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ปฏิทินรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ การปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ ผลการประกวดปกสมุดสัญลักษณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ ผลการประกวดปกสมุดสัญลักษณ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

เดิน-วิ่ง การกุศล KKW 1719 VIRTUAL RUN 2020

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน เดิน-วิ่ง การกุศล KKW 1719 VIRTUAL RUN 2020

รับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย) โครงการ English Program

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน รับสมัครครูอัตราจ้าง (ภาษาไทย) โครงการ English Program

ประกาศ เรื่อง การประกวดภาพปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง การประกวดภาพปกสมุดสัญลักษณ์ขอนแก่นวิทยายน

คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

  คลิกดาวน์โหลดหนังสือรับรอง การเก็บเงิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือรับรอง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ปฏิทินการรับสิทธิ์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563