คลังเก็บหมวดหมู่: วีดีโอ

แนะนำห้องเรียน Health Science Platinum

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน แนะนำห้องเรียน Health Science Platinum

ห้องเรียนวิศวกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ห้องเรียนวิศวกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ Platinum Politics and Law Classroom

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ Platinum Politics and Law Classroom

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (Platinum Linguistics Classroom)

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (Platinum Linguistics Classroom)

ค่ายติว ม.3 ห้องเรียนพิเศษ

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ค่ายติว ม.3 ห้องเรียนพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการพบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการพบผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณพบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณพบผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนพบผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพบผู้ปกครอง