คลังเก็บหมวดหมู่: วีดีโอ

ผลสอบเข้าคะแนนสูงสุด English Program

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ผลสอบเข้าคะแนนสูงสุด English Program

ถอดบทเรียน บอกเล่าประสบการณ์ ผู้พิชิต”โอลิมปิกวิชาการ”

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ถอดบทเรียน บอกเล่าประสบการณ์ ผู้พิชิต”โอลิมปิกวิชาการ”

KKW Sport Week 2020

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน KKW Sport Week 2020

แนะนำห้องเรียน Health Science Platinum

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน แนะนำห้องเรียน Health Science Platinum

ห้องเรียนวิศวกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ห้องเรียนวิศวกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ Platinum Politics and Law Classroom

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ห้องเรียนนิติ-รัฐศาสตร์ Platinum Politics and Law Classroom

ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (Platinum Linguistics Classroom)

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ห้องเรียนภาษาศาสตร์ (Platinum Linguistics Classroom)

ค่ายติว ม.3 ห้องเรียนพิเศษ

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ค่ายติว ม.3 ห้องเรียนพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการพบผู้ปกครอง

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการพบผู้ปกครอง