คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กันยายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้ง

9 กรกฎาคม 2564   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้ง

ครูดีศรีขอนแก่นวิทยายน

1 กรกฎาคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ครูดีศรีขอนแก่นวิทยายน

อบรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

29 มิถุนายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน อบรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

ปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปี 2564

5 มิถุนายน 2564 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปี 2564

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับมอบตัวนักเรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.4

  วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษถภาคม 2564  ดร.ยุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.4

รองฯ เลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษถภาคม 2564  นายจักราว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รองฯ เลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2564  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประเมินครูผู้ช่วยออนไลน์

11 พฤษภาคม 2564 นางชุรีพร นาเลาห์ และนาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประเมินครูผู้ช่วยออนไลน์