17 กันยายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ จำนวน 53 คน นำโดย ดร.พา อักษรเสือ อาจารย์ประจำหลักสูตรและศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ณ โสตทัศนศึกษา  โครงการ English Program  และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted-Premium)  อาคาร 11

 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร