ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (2,000 บาท)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน, หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร