ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

เนื่องจากสถานะการณ์โควิดทำให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนและทำการลงทะเบียนเรียนซ้ำตามกำหนดเวลาได้ ทำให้การลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ล่าช้าไป  งานวัดผลได้พัฒนาทำระบบการลงทะเบียนเรียนซ้ำออนไลน์  และกำหนดให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำในวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคมนี้ จำนวน 10 หน่วยกิต  หลังจากนักเรียนทำการลงทะเบียนแล้วให้คุณครูเข้าไปตอบรับนักเรียนและสั่งงาน นัดหมายส่งงาน และนัดสอบ นัดเรียน โดยนักเรียนและคุณครูสามารถศึกษาจากคู่มือการใช้งาน    นักเรียนที่สอบไม่ผ่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากคุณครูที่ปรึกษา

คู่มือลงทะเบียนเรียนซ้ำ สำหรับนักเรียน

คู่มือลงทะเบียนเรียนซ้ำ สำหรับครู

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร