รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานก่อนแต่งตั้ง

9 กรกฎาคม 2564   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหา รระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authenic Learning)  ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2564   ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร