ครูดีศรีขอนแก่นวิทยายน

1 กรกฎาคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับมอบเสื้อที่ระลึกจากตัวแทนครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร