อบรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

29 มิถุนายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์โดยพร้อมกัน กับนักเรียน ครูแกนนำ และครูร่วมพัฒนา  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร