ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร