ปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ม.1 ม.4 ปี 2564

5 มิถุนายน 2564 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เยี่ยมชม ให้กำลังใจกับนักเรียนและคุณครูในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ห้องเรียนพิเศษฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-6,12-13 มิถุนายน 2564 โดยในวันนี้เป็นการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและรายวิชาฟิสิกส์ทั้งระดับ ม.1 และ ม.4

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร