โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.4

 
วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษถภาคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการจัดสอบฯ ให้การต้อนรับนายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในโอกาสเดินทางสังเกตุการณ์ การจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.ขอนแก่น ซึ่งดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติการจัดสอบฯ ของ สพฐ. และ มาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) อย่างเคร่งครัด
>>ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า โรงเรียนมีขั้นตอนการจัดการสอบที่ชัดเจน โดยได้ดำเนินการเช่นเดียวกับการสอบเข้า ม. 1 ที่ดำเนินการเสร็จแล้วในวันที่ 22 ที่ผ่านมา คือตั้งแต่นักเรียนที่เข้าสอบเดินทางเข้ามาที่บริเวณโรงเรียน มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการอ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ จุดนั่งรอ(ไม่เกิน 5 นาที) มีการรักษาระยะห่าง ก่อนเดินแถวขึ้นห้องสอบ (ที่นั่งสอบจัดระยะห่าง) และการเดินแถวออกจากห้องสอบเมื่อสอบเสร็จ นอกจากนั้นยังมีการจัดห้องสอบพิเศษ(ห้องสอบผู้มีความเสี่ยง) กรณีที่มาจากพื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และภายใต้มาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) อย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการจัดสอบ คณะกรรมการนักเรียนที่เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงทำงานได้ดีมาก และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ที่เข้าสอบคัดเลือกทุกคน
 
 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร