รองฯ เลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษถภาคม 2564  นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.ขอนแก่น
ในการนี้ รองเลขา กพฐ. ได้เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ได้ชื่นชมการดำเนินการจัดสอบของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ดำเนินการโดยปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติการจัดสอบฯ ของ สพฐ. และมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของ สบค. ในการดำเนินการจัดสอบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เข้ามาที่บริเวณโรงเรียน มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ มีจุดบริการอ่างล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ จุดนั่งรอ(ไม่เกิน 5 นาที) มีการรักษาระยะห่าง ก่อนเดินแถวขึ้นห้องสอบ (ที่นั่งสอบจัดระยะห่าง) และการเดินแถวออกจากห้องสอบเมื่อสอบเสร็จ นอกจากนั้นยังมีการจัดห้องสอบพิเศษ(ห้องสอบผู้มีความเสี่ยง) กรณีที่มาจากพื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง นับว่าเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดสอบได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) อย่างเคร่งครัด จึงขอขอบคุณทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้
 
 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร