ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2564  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางพื้นฐานของความเป็น “ครู”   ณ ห้องประชุมวิชาการ

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร