คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2021

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับมอบตัวนักเรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.4

  วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษถภาคม 2564  ดร.ยุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด ในการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.4

รองฯ เลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

วันเสาร์ ที่ 22 พฤษถภาคม 2564  นายจักราว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รองฯ เลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เน้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

  คลิกเพื่ออ่านประกาศงหวัดขอนแก่น

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2564  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประเมินครูผู้ช่วยออนไลน์

11 พฤษภาคม 2564 นางชุรีพร นาเลาห์ และนาง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประเมินครูผู้ช่วยออนไลน์

ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2564

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศ เลื่อนกำหนดการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2564

ผลสอบเข้าคะแนนสูงสุด English Program

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ผลสอบเข้าคะแนนสูงสุด English Program