มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน Gifted ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 เมษายน 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 14,000 บาท ให้กับนักเรียนตามเงื่อนไข นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.3 เดิมผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ม.4 จำนวน 5 อันดับแรกของ Science Gifted Classroom และ Math Gifted Classroom

รายชื่อ Science Gifted Classroom

  1. นายก้องภพ เริ่มรักษ์
  2. นางสาวพิมพ์นารา กิตติโพวานนท์
  3. เด็กหญิงนิณาดา ราชภัณฑ์
  4. เด็กชายศุภวิชญ์ จันทร์งาม

รายชื่อ Math Gifted Classroom

  1. นางสาวชยาภา แสงกระจาย
  2. นางสาวอริสรา ประไพวรรณ์กุล

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร