ต้อนรับรอง ผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ.

8 เมษายน 2564  นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้ประสานงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ต้อนรับท่าน พุทธชาต  ทองกร  รองผอ.ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. #ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ศบศ. สพฐ.

เนื่องด้วยโอกาสที่ท่านได้มาติดตามงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC จุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สพฐ. ระหว่างวันที่ 7 – 9 เม.ย. 64  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร