รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับฟังรายงานผลการดำเนินกิจกรรมฟิสิกส์สัประยุทธ์  โดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักเรียนและคณะครูทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้ารายงานผลการแข่งขันกับท่านผู้อำนวยการในวันที่ 5 เมษายน 2564   โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับประเทศ….ต่อไป  ในโอกาสอันดีนี้ ท่านผู้อำนวยการได้ให้แนวคิด หลักปฏิบัติในการพัฒนาตน พัฒนางานเพื่อสร้างชื่อเสียง ความสำเร็จให้กับตนเองและโรงเรียน พร้อมทั้งมอบวัตถุมงคลให้กับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์  ในครั้งนี้

     

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร