4 เมษายน 2564 ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกลุ่มวิชาการ  กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจลูกๆ นักเรียน รวมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติในการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564   ณ สนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร