3 เมษายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ดูแลความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (Gifted)  และห้องเรียน English Program  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 25564   ณ ห้องสอบอาคาร 11 (Gifted)  และห้องสอบอาคาร 10 (EP)  โดยมี ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญกลุ่มวิชาการ ดูและดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม ในการคัดเลือกสมาชิกใหม่ที่มีคุณภาพของเราชาว ชมพู ฟ้า เหลือง

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร