พัฒนาเยาวชนสู่ฝัน ห้องเรียนพิเศษทางการแพทย์ Pathology

1 เมษายน 2564  ปฐมนิเทศนักเรียน gifted -premium classrom

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โครงการ พัฒนาเยาวชนสู่ฝันในมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษทางการแพทย์ Pathology
ขอบคุณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.สักการ สังฆมานนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิ

ผศ.นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิ

นายปรีดี บุญโชค และคณะ ให้การต้อนรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร