ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าแข่งขันระดับประเทศ

  1. นายธนวัต อุดม ม. 5/2
  2. นางสาวกฤติมา สีซุย ม.5/2
  3. นางสาววรัตถยา สิมมา ม.4/2
  4. นางสาวขวัญจิรา ประเสริฐทรง ม.4/2
  5. นางสาวกัลยาณี สุทธิ ม.4/2

ครูผู้ควบคุมทีม
ครูชุมพร อินทรจักรพงษ์
ครูศิวะ ปินะสา
ครูภัทรวดี นามวงษ์
และครูฟิสิกส์โรงเรียนขอนแก่นทุกคน

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร