กีฬาภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

1 เมษายน 2564  ที่สนามกีฬาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักกีฬา ให้การต้อนรับนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานมีแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วม อาทิ นายศราวุธ  รู้ปัญญา ผอ. รร.ขอนแก่นวิทยายน 3, นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ นายนภัค  นามศรีฐาน  อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายวีระพงษ์ ธนพงศากร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น  โดยในปีนี้มี ดร.ธนากร   ศรีชาพันธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รุ่น 86 เป็นนักกีฬาผู้ทรงคุณค่าด้วย และนอกจากนั้นยังมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประชาชนทั่วไปเดินทางเข้าชมการแข่งขันจำนวนมาก โดยในปีนี้โรงเรียนได้จัดการแข่งขันเน้นเรียบง่าย แต่หรูหรา รักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด มีคณะสีเข้าร่วมการแข่งขัน 6 คณะ ได้แก่คณะพายุ (สีเหลือง),คณะปะการัง (สีชมพู), คณะยอดดอย (สีเขียว),คณะสายธาร (สีฟ้า),คณะทิวสน (สีม่วง) และ คณะขุนเขา (สีแดง)

คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 1 :  KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 2 :  KruSawasd

คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 3 :  KruPoonlarp

 

 

 

    

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร