แนะนำห้องเรียน ม.4 รอบรับสมัครทั่วไป ปีการศึกษา 2564

 

 

วีดีโอแนะนำห้องเรียน Platinum

 ห้อง Health Science Platinum Classroom

 

ห้อง Platinum Engineering Classroom

 

ห้อง Platinum Politics and Laws Classroom

 

ห้อง Platinum Linguistics Classroom

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร