ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนทั่วไป

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

            Update  :  ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 9 เมษายน 2564

              นักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป

            นักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ

            นักเรียน ม.4 ประเภททั่วไป

              นักเรียน ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

              ตารางสอบ ม.1 ทั่วไป        

              ตารางสอบ ม.4 ทั่วไป        

 

 

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร