คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2021

รับมอบตัวนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ห้องเรียน Gifted และ EP

23 เมษายน 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รับมอบตัวนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ห้องเรียน Gifted และ EP

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน Gifted ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

22 เมษายน 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Gifted NEWS | ปิดความเห็น บน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน Gifted ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม. 4

วันที่ 22 เมษายน 2564   โรงเรียนขอนแก่นว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม. 4

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด) วันที่ 30 เมษายน 2564

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ล่าสุด) วันที่ 30 เมษายน 2564

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รับมอบตัวนักเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

20 เมษายน 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ถอดบทเรียน บอกเล่าประสบการณ์ ผู้พิชิต”โอลิมปิกวิชาการ”

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน ถอดบทเรียน บอกเล่าประสบการณ์ ผู้พิชิต”โอลิมปิกวิชาการ”

หนังสือด่วนที่สุด รับที่ 894 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน หนังสือด่วนที่สุด รับที่ 894 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด่วนที่สุด ที่ 891 หนังสือ สพม.ขอนแก่น เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ด่วนที่สุด ที่ 891 หนังสือ สพม.ขอนแก่น เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการรายงานตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียน Gifted และ EP ปีการศึกษา 2564

 

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องการรายงานตัวนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียน Gifted และ EP ปีการศึกษา 2564