มอบรางวัล The Best of Science ครั้งที่ 15

23 มีนาคม 2564   ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู  ให้เกียรติในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จากการทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The Best of Science IV)  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ณ ห้อง Easy Science    

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร