ประกาศผลสอบ The Best of Science ครั้งที่ 15


KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

 

ประกาศผลสอบ The Best of Science ครั้งที่ 15

          ประกาศผลสอบและรายชื่อนักเรียนที่รับรางวัล BOS ครั้งที่ 15

          ประกาศคะแนนสอบ BOS ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ป.4

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ป.5

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ป.6

          ประกาศคะแนนสอบ BOS ระดับมัธยศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ม.1

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ม.2

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ม.3

          ประกาศคะแนนสอบ BOS ระดับมัธยศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ม.4

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ม.5

                    คะแนนสอบ BOS ระดับชั้น ม.6

 

 

 

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร