การจัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยกลุ่มวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สอบธรรมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร