ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ ESAN MATH TOP TEN ครั้งที่ 19

ประกาศรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ ของผู้ที่มีสิทธิ์สอบโครงการ E-SAN MAHT TOP TEN ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563

หากผู้สมัครสอบท่านใดรายชื่อตกหล่นสามารถ ติดต่อแสดงหลักฐานได้ที่ห้อง easy math อาคาร 2 ในวันสอบ (7 มีนาคม 2564)

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15AiSkXPGZDe_5q0P3mjmqeMXBMYMsiUq?fbclid=IwAR0bV-F-bxF24PD1iEl3UINvmQfrJQ6mVVjUxC__IVB0fZacph0xl9dB0nY

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร