ปัจฉิมนิเทศ Gifted KKW 123

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ห้องเรียนพิเศษ (Gifted KKW 123 ) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานอย่างอบอุ่น   ในวันที่  3 มีนาคม 2564  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร