ประชุม Sci-Tech

4 มีนาคม 2564 รองผู้อำนวยการลักษณ์มณี แสงสุพิน  เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับคุณครูผู้มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   พร้อมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ Sci-Tech คนใหม่   ณ ห้อง Easy Science

คลิกชมภาพกิจกรรม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร