ข.ก.เสริมความรู้ด้านตัดต่อภาพยนต์แก่นักเรียน

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานเปิดการอบรมตัดต่อภาพยนตร์ (KKW Short Film Camp) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของสาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีนายบัญชา วิพัฒวิบูลกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน
>>ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้านการตัดต่อภาพยนต์ คลิปวีดีโอ หนังสั้น ซึ่งปัจจุบันสามารถทำรายได้ให้กับผู้ที่สนใจและสร้างสรรค์งานผ่านทาง YouTube เป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรายการ ทั้งรายการการทำอาหาร เช่น รายการสองพ่อลูก ยูทูปเบอร์ทำอาหาร “ครัวป่าไผ่” หรืออื่นๆ มี FC ติดตาม มีรายได้จากโฆษณาเป็นต้น
ขอขอบคุณ พี่เฟย พี่มิ ศิษย์เก่าขอนแก่นวิทยายน ของเรา ที่เดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ ขอบคุณคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสิริพร ระวีกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะทีมงาน ขอบใจและเป็นกำลังใจลูกๆทุกคนที่เข้าอบรม ให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ให้มากที่สุด และนำไปต่อยอดสร้างผลงานคุณภาพต่อไป
 
 
 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร