คลังเก็บรายวัน: 27/02/2021

ข.ก.เสริมความรู้ด้านตัดต่อภาพยนต์แก่นักเรียน

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ข.ก.เสริมความรู้ด้านตัดต่อภาพยนต์แก่นักเรียน