โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ขอต้อนรับคณะการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ  คุณครู  และนักเรียนทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจกับ
นายกันตินันท์  ปินใจยศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในการประเมินรอบสุดท้ายรอบระดับประเทศ  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruMeen

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruDeer

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร