เลือกตั้งประธานนักเรียน

บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยได้รับการสนับสนุนและกาดูแลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นอย่างใกล้ชิด  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

    

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร