สอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วันสุดท้าย

25 ก.พ. 64  นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและคณะฯ  เยี่ยมให้กำลังใจ โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวัดสุดท้าย   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพทีมวิทยากร

 

 


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร