ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดไม่ได้

 
วันที่ 25 ก.พ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561-2563

  

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร