สอนเสริมเติมเต็มความรู้ห้องเรียนพิเศษฯ ม.3

22 ก.พ. 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เยี่ยมให้กำลังใจและบรรยายพิเศษกับนักเรียนในโครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 3

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร