กิจกรรมวันสุดท้าย ค่ายลูกเสือ

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เยี่ยมชมและให้กำลังใจลูกเสือ-เนตรนารี  ในกิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ซึ่งจัดในระหว่างวันที่  15-19 กุมภาพันธ์ 2564   ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์  จังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร