เยี่ยมค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2

17  ก.พ. 2564  นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู เดินทางเยี่ยมค่ายลูกเสือเนตรนารี ในกิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์  บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

     

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร