ถอดบทเรียน นายชัยภัทร นาสมบัติ

ถอดบทเรียน นายชัยภัทร นาสมบัติ นักเรียนชั้น ม.6/15 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (science gifted) ที่ผ่านการคัดเลือกและตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสาขา Biomedical Engineering แห่ง City University of Hong Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China)

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วีดีโอ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร