ค่ายลูกเสือ วันที่ 18 ก.พ. 2564

18  ก.พ. 2564  นางชุรีพร นาเลาห์ และนายธนัช   ฐากุลธเนศ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจกับลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ในกิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธฺ 2564   ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์  บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร