ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น เดินทางเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง สพม. การประชุมมีขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร