งานวันครบรอบ 124 ปี และวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน”

11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาวุโส คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายปกิต สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4  ศิษย์เก่าดีเด่น นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์  ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ภาค 4 อดีตรองอธิบดีภาค 4 และ รองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้  ศิษย์เก่าดีเด่น, นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ศิษย์เก่าดีเด่น, นายมิตรชัย อานันทนสกุล  อดีตผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7, นางสาวกนกวรรณ เบ้าจรรยา รองประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น, นายลิขิต อมาตยคง  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าเกียรติยศ ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รอง ผอ. สพม.25, นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.รร.ขามแก่นนคร ,ดร.วรรณปกรณ์  จุมพลน้อย ผอ. รร.ขอนแก่นวิทยายน 2, นายศราวุธ  รู้ปัญญา ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน 3, นางหัทกานต์  นารีวิจิตร รอง ผอ. รร.แก่นนครวิทยาลัย, นายพงษ์พิทักษ์  ศิลปษา รอง ผอ. รร.กัลยาณวัตร พร้อมคณะผู้บริหาร, นางสาวดารุณี  งอสอน รอง ผอ. รร.นครขอนแก่น, คณะศิษยฺ์เก่ารุ่นต่างๆ ในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิ พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีมอบผ้าพันคอเกียรติยศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในงานมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer-02
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 3 : KruYolradee
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 4 : KruPoonlarp
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 5 : KruPookkie
คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 6 : KruMeen

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร