พัฒนาห้องเรียน gifted และ premium กับคณะแพทยศาสตร์ มข.

4 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน ม.ปลายห้องเรียนพิเศษทางการแพทย์  ระหว่างนักเรียนห้องเรียน gifted และ premium ขอนแก่นวิทยายน กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร