Biomedical Engineering (City University of Hong Kong)

ขอแสดงความยินดี กับ นายชัยภัทร นาสมบัติ นักเรียนชั้น ม.6/15 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (science gifted) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสาขา Biomedical Engineering แห่ง City University of Hong Kong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China) ขอชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้จ้า


ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร