ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน

1 กุมภาพันธ์  2564 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันพระราชทานนาม รร.ฯ ที่ประชุมมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร