ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประกาศ เรื่อง  
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร